یخچال فریزر دوقلوی یخساز یعنی اینکه بدون اینکه با دست آب درون قالبهای یخ بریزیم بتوانید به صورت اتوماتیک یخ سازی کند که بهترین یخچال فریزر دوقلو طرح ساید ایرانی به الکترواستیل تعلق دارد.