یخچال فریزر الکترواستیل es36 یکی از محصولات خاص است که به جای کشوهای فریزر دارای یک کشوی ریلی مجزا با یک فریزر صندوقی است. نام اختصاصی این محصول کارینا است.