یخچال فریزر دوقلو الکترواستیل از 3 مدل یونیک، کانورت و پرایم تشکیل شده است. محصول یونیک با کد es23 و یخساز برقی درب هوم بار و مدل کانورت دارای یخساز اتوماتیک و کد پرایم دارای یخساز دستی است.