یخچال فریزر الکترواستیل شامل یخچال پایین فریزر کشودار، یخچال فریزر بالا فریزر، ساید بای ساید، یخچال تک، یخچال هتلی و انواع یخچال فریزر دوقلو است که به ترتیب توضیحات داده شده است.

الکترواستیل به یخچال فریزر معروف است چون همیشه فقط یخچال و فریزر تولید کرده و سراغ سایر محصولات خانگی نرفته است. به طور کلی کارخانه هایی که به صورت تخصصی کار می کنند همیشه با کیفیت است. این کیفیت شامل کیفیت دستگاه و کیفیت خدمات دهی است.

 تولیدات خانگی الکترواستیل شامل موارد زیر می باشد:

  • یخچال فریزر دوقلو یخساز و بدون یخساز
  • یخچال فریزر ساید بای ساید
  • یخچال فریزر پایین فریزر یا کمبی
  • یخچال بالا فریزر
  • یخچال و فریزر هتلی