یخچال تک الکترواستیل شامل یخچال 7 فوت و یخچال 23 فوت سفید است. یخچال تک به عنوان یخچال هتلی معروف هستند و یخچال تک نیز که یخدان ندارد به عنوان یک یخچال مکمل بکار می رود.