درب کشو فریزر es24 که برای یخچال فریزر دوقلوی یخساز دستی هست که ابعاد آن برای همه کشوها یکسان می باشد. دارای قیمت و مشخصات به شرح زیر است.