فریزر تک الکترواستیل یا مربوط به فریزر 9 کشوی es24، فریزر es23 که دارای یخساز اتوماتیک هست و یا به فریزر 5 کشوی نوفراست الکترواستیل و فریزر 3 کشوی الکترواستیل مربوط می شود.